8th – Thịt cừu rán


🍖 Thịt cừu rán (7th+)
🍚 Khoai tây nghiền trộn bơ sữa (6th+)
🌿 Súp lơ xanh (6th+)
🍊 Cam (6th+, do tính axit trong cam nếu muốn cẩn thận có thể đợi thêm 1, 2 tháng)

#blw #8th #buatoi #thitcuu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s