11th – Cá hồi rán

🐟 Cá hồi rán (7-8th+)
🍚 Cơm gạo nứt (9th+ tuỳ khả năng bốc ngón)
🌿 Súp lơ xanh xào tôm và cà rốt (6th+, tôm 7-8th+)
🍓 Dâu tây (7th+ tuỳ khả năng bốc ngón)

#blw #11th #buatoi #cahoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s