Bi hài tiếng Anh – Trạng thái sống thực vật [Vegetative state]

Đang trên đường đi bộ từ trạm tàu về nhà nhìn xe cộ đi lại tấp nập trên đường, tôi quay sang anh hỏi:

‘Anh biết nếu mà bị xe đâm, em sợ nhất là điều gì không?’

Anh nhìn tôi ra ý không biết. Tôi bảo anh:

‘Em sợ nhất là bị rơi vào trạng thái ăn chay (vegetarian state).’

Anh bật cười:

‘Ý em là trạng thái sống thực vật hả? (vegetative state)’

Biết mình nhầm nhọt, tôi cũng bật cười:

‘Em đúng là hay nhầm hai từ này.’

Anh nói tiếp:

‘Nhưng mà cũng đừng rơi vào trạng thái ăn chay, anh vẫn còn thèm ăn thịt lắm.’

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

***

[ENGLISH TRANSLATION]

Watching a busy road on the way from the train station, I turned to him and asked:

‘If I got hit by a car, do you know what I would be the most scared of?’

He turned to look at me implying that he didn’t know. I told him:

‘I would be the most scared of being in a vegetarian state.’

He chortled:

‘Do you mean ‘vegetative state’?’

Realising my mistake, I also burst into laughing:

‘It is true that I often mix up those two words.’

He continued:

‘But don’t get into a vegetarian state either. I still love eating meat.’

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s