14th – Tôm thịt luộc

🍗 Thịt gà luộc (7th+)
🍤 Tôm luộc (7/8th+, tuỳ khả năng bốc)
🍚 Cơm (6th+, có thế nắm thành thanh dài cho dễ cầm)
🌿 Cải, cà rốt luộc (6th+)
🍊 Quýt (7th+)

#blw #14th5ng #buatoi #thitga #tom

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s