Dính như sam

Lại linh tinh xung quanh chuyện viết tiểu thuyết. Vợ bảo chồng:

– Mặc dù anh là nguồn cảm hứng cho em viết, nhưng khi viết em cũng hơi thần tượng hoá một chút. Có khi anh cũng nên học hỏi chuyện của em để còn lãng mạn hơn.

Chồng quay ra hỏi ngay:

– Em nói đi. Có chuyện gì cậu nhân vật chính của em làm mà anh chưa làm nào?

Vợ suy nghĩ rồi bảo:

– Thì ví dụ William (tên nhân vật chính trong truyện) bay từ Đức về Anh ngay lập tức chỉ để gặp vợ anh ấy ba tiếng đồng hồ. Anh có bay từ Đức về gặp em như thế được không?

Chồng tặc tặc lưỡi:

– Cái này anh hơn đứt cậu ta rồi. Vì anh chẳng bao giờ để em lại một mình mà đi Đức bao giờ.

Vợ nghe chồng nói cười ha hả. Kể ra cũng không sai. Hai vợ chồng lúc nào cũng dính với nhau như sam, chưa bao giờ xa nhau dù chỉ một đêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s