Bi hài tiếng Anh – Trạng thái sống thực vật [Vegetative state]

Đang trên đường đi bộ từ trạm tàu về nhà nhìn xe cộ đi lại tấp nập trên đường, tôi quay sang anh hỏi: ‘Anh biết nếu mà bị xe đâm, em sợ nhất là điều gì không?’ Anh nhìn … Continue reading