Danh sách tác phẩm

1. Luân Đôn nơi em tìm thấy anh. (Hồi ký, 03/2016 – 06/2016)
2. Hạnh phúc tìm lại. (Tiểu thuyết tình yêu, 08/2016 – 05/2017)

Advertisements