Review/ Đánh giá

Bấm vào tên để xem chi tiết những đánh giá (review).

Nhà hàng

  1. The Green House (Mayfair, UK)
  2. The Oblix (The Shard, UK)

Phim dài tập – Drama

  1. Lang Nha Bảng (Trung Quốc, 2015)
  2. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa (Trung Quốc, 2017)

Phim một tập – Movie

  1. A united kingdom (Anh Quốc, 2016)
  2. Cô vợ bất đắc dĩ (Hàn Quốc, 2015)
  3. Độc hành (Hàn Quốc, 2017)
  4. Mình ơi xin đừng qua sông (Hàn Quốc, 2014)
  5. Say tình (Hàn Quốc, 2006)