Review/ Đánh giá

Bấm vào tên để xem chi tiết những đánh giá (review).

Nhà hàng

  1. The Green House (Mayfair, UK)
  2. The Oblix (The Shard, UK)

Phim

  1. Lang Nha Bảng
  2. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa

 

Advertisements