Anna – 2 tuổi

Anna của mẹ đã được 2 tuổi. Năm nay ông nội lại làm bánh sinh cho Anna. Ông bà mang cho Anna rất rất nhiều quà. Lần này ông bà lên Anna chạy ào ra đón và để cho ông … Continue reading Anna – 2 tuổi

Advertisements