HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C32 – Anh đợi cho đến khi em không cần anh nữa

Cây bút máy đưa đi đưa lại vạch ra những đường nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, Khánh An tựa nhẹ gò má lên lòng bàn tay, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Những áng mây xám dày đặc … Continue reading HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C32 – Anh đợi cho đến khi em không cần anh nữa