Chuyện xin việc (Phần 2)

Hai tuần vừa rồi quả là rất bận rộn. Mình đã chia sẻ về việc đi phỏng vấn xin việc của mình rồi, giờ mình xin chia sẻ mấy cái chuyện linh tinh lặt vặt sến súa như thường lệ. CẢNH … Continue reading Chuyện xin việc (Phần 2)

Advertisements