Review phim: Tam sinh, tam thế, thập lý đào hoa (Trung Quốc, 2017)

Từ hồi xem Lang Nha Bảng tới giờ, mình có nghía qua một bài phim nhưng không phim nào là nổi trội hay giữ chân mình được tới cuối cho tới khi người bạn thân người Trung Quốc sang chơi giới … Continue reading Review phim: Tam sinh, tam thế, thập lý đào hoa (Trung Quốc, 2017)

Advertisements