Chuyện chụp ảnh [The story of taking photos]

Tôi vừa mới bắt đầu một khoá học mới về nghệ thuật chụp ảnh cho bé. Tuần trước bài tập là về chủ đề chụp ảnh lúc trời nắng, tạo nên các hình bóng dưới ánh nắng. Rất khó để … Continue reading