Chuyện xin việc (Phần 1)

1. Hôm nay mình vào thư viện, không phải là vào với con để tham dự các lớp hát hò của em bé như mọi lần, mà là vào với cái máy tính dự trù là sẽ dành cả ngày … Continue reading Chuyện xin việc (Phần 1)

Advertisements