Nằm cạnh anh

Nhà mình dạo này có một sự thay đổi nhỏ trong chuyện ngủ nghê. Ngày trước khi Anna còn ti mẹ, Anna hay nằm giữa. Giờ Anna hết ti mẹ rồi, Anna bắt đầu chuyển vào nằm trên chiếc đệm … Continue reading Nằm cạnh anh

Advertisements