2t2th – Chuyện hài Anna tập nói

Anna đang tuổi tập nói. Nói không nhiều, nhưng thỉnh thoảng “nói chuyện” rất vui. 😂 1. Mẹ nói yêu: – Chó con Anna! Con tỉnh bơ nhìn mẹ gọi yêu lại: – Chó con Mummy! 🐶 Cùng là “chó … Continue reading 2t2th – Chuyện hài Anna tập nói

Advertisements